28 de agosto de 2015

Encuentro de guitarristas☆


Lista de participantes:
Masami Tsuchiya (KA.F.KA)
Adachi Yuji (DEAD END)
SUGIZO (LUNA SEA, X JAPAN)
Yutaka Aoki (downy)
INORAN (LUNA SEA)
Yukio Murata (U-re: x, INORAN)
DAITA (SIAM SHADE, BREAKING ARROWS)
MASASHI (CASCADE)
Nakayama Akira (Plastic Tree)
TAKURO (GLAY)
HISASHI (GLAY)
Chisato (PENICILLIN)
Kaoru (DIR EN GREY)
AIJI (LM.C)
MASATO (defspiral)
TAKE (FLOW)
Yuki (MERRY)
TAKUMI (GACKT, YFCz)
SHINPEI (BREAKERZ)
TakiYoshiTakashi (9mm Parabellum Bullet)
Darvish P
NAOTO (ORANGE RANGE)
Kei (BAROQUE)
HIROTO (A9)
TONY (HALORING)
cazqui (Nocturnal Blood Lust)
SAKI (Mary's Blood)

No hay comentarios:

Publicar un comentario